Ja Jūsu rīcībā nav vai 2018.gada 6.oktobrī nebūs lietošanai derīga Latvijas pilsoņa pase, bet ir derīga pilsoņa personas apliecība, tad, lai piedalītos 13.Saeimas vēlēšanās, Jums līdz 2018.gada 6.oktobrim Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kurā saņēmāt savu personas apliecību, jāsaņem vēlētāja apliecība.

Ja vēlētāja apliecību vēlaties saņemt citā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, nevis tajā, kurā izsniegta personas apliecība, tad līdz 2018.gada 25.septembrim Jums jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei iesniegums, kurā jānorāda tā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālā nodaļa, kurā vēlaties saņemt vēlētāja apliecību. Iesniegumu varat iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", vai, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi: .
Lai izvairītos no gaidīšanas rindā, varat pieteikties vēlētāja apliecības saņemšanai konkrētā laikā, zvanot vai rakstot e-pastu Pārvaldes teritoriālajai nodaļai, kurā plānojat saņemt vēlētāja apliecību. Pārvaldes teritoriālo nodaļu kontaktinformācija: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html.
Lai saņemtu vēlētāja apliecību, Jums jāuzrāda sava lietošanai derīgā personas apliecība. Jautājumos par vēlētāja apliecības saņemšanu varat zvanīt pa tālruni 67219463 vai 67219543.