Velesanas

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lienīte Reinsone informē par vēlēšanu iecirkņu adresēm un darba laikiem.
Gulbenes novada administratīvajā teritorijā noteikti 17 vēlēšanu iecirkņi:

Nr.

p.k.

Iecirkņa
numurs

 Iecirkņa nosaukums

 Adrese

1.

 445

  Gulbenes pilsētas kultūras centrs

 O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

2.

 446

  Beļavas pagasta pārvalde

 Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409

3.

 447

  Beļavas pagasta Ozolkalna sporta zāle

 Blomīte, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4410

4.

 448

  Daukstu pagasta pārvalde

 Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

5.

 450

  Druvienas pagasta kultūras nams

 „Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426

6.

 451

  Galgauskas pagasta pārvalde

 „Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

7.

 452

  Jaungulbenes pagasta pārvalde

 „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

8.

 453

  Lejasciema pagasta kultūras nams

 Rīgas iela 20b, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

9.

 455

  Litenes pagasta tautas nams

 „Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405

10.

 456

  Lizuma pagastmāja

 „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

11.

 457

  Līgo pagasta kultūras nams

 „Jaunstukmaņi”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421

12.

 458

  Rankas pagasta kultūras nams

 „Ausmas”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416

13.

 459

  Stāmerienas pagasta pārvalde

 „Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

14.

 460

  Kalnienas tautas nams

 „Kalnienas klubs”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4407

15.

 461

  Stradu pagasta pārvalde

 Brīvības iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

16.

 462

  Stāķu pamatskola

„Stāķi 7”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

17.

 463

  Tirzas pagasta kultūras nams

 „Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

Vēlēšanu iecirkņi sāks strādāt piecas dienas pirms vēlēšanām, kuru laikā vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
• pirmdien, 1.oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
• otrdien, 2.oktobrī, no pulksten 8.00 līdz 11.00;
• trešdien, 3.oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 4.oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00;
• piektdien, 5.oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā:
• sestdien, 6.oktobrī, no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas dienā var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā.
Balsi nodot glabāšanā varēs 445.vēlēšanu iecirknī “Gulbenes pilsētas kultūras cents”:
• trešdien, 3. oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 4. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00;
• piektdien, 5. oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.
Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:
Komisijas priekšsēdētāja Lienīte Reinsone, tālr. 26498965 vai64497731, e-pasts: , komisijas sekretāre Laima Priedeslaipa, tālr. 26338075 vai 64497714, e-pasts: .