14.septembris bija diena, kad Gulbenes kultūras centrā kopā sanāca četru apkārtējo novadu – Gulbenes, Alūksnes, Balvu, Viļakas – jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai rezumētu to, kas visiem kopā ir sanācis strukturētā dialoga projekta „Help!” ietvaros.

„Projekta noslēguma pasākums „Finito..?” pulcēja teju 100 dalībniekus. Pirmajā daļā es pastāstīju par paveikto – par notikušajām mācībām līdzdalības un informācijas jomās, par skolu pašpārvalžu tikšanos, forumiem, saliedēšanās pasākumiem un izstrādātajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem pašvaldībās. Savukārt otrajā daļā jaunieši diskutēja par līdzdalību un iespēju ietekmēt lietas, bet lēmumu pieņēmēji – par labajiem piemēriem sadarbībā ar jauniešiem,” stāsta Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders.

Tā kā „Help!” pamatmērķis bija izstrādāt vai pilnveidot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, tad ar gandarījumu varam paziņot, ka gan Gulbenes, gan Viļakas, gan Alūksnes novadam ir izstrādāts jaunatnes politikas plānošanas dokuments, bet Balvu novadam – aktualizēts un pilnveidots.

„Kopā ar šo četru novadu jauniešiem, nevalstiskā sektora organizācijām, deputātiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem secinājām, ka līdzdalība ir nebeidzams process, kas ir jāturpina nemitīgi. Tāpat būtiska ir arī savstarpējā sadarbība ne tikai sava novada ietvaros, bet arī ar apkārtējām pašvaldībām,” piebilst L.Šķenders.

Noslēguma pasākuma ietvaros katrs novads dalījās ar savām labajām lietām jaunatnes lietu jomā. Gulbenes novads pastāstīja par mobilā jauniešu centra darbību, Alūksnes novads – par darbu ar skolu pašpārvaldēm, bet Balvu un Viļakas novadi – par brīvprātīgo darbu.

Projekts „Help!” īstenošanas laiks: 2017.gada 1.maijs – 2018.gada 31.oktobris. Projektu finansē programma Erasmus+ Jaunatne darbībā.

help log

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste