Oktobra sākumā atpakaļ Gulbenes novadā ir atgriezusies Gulbenes Tautas teātra grupa, kas septembra nogalē devās satikt latviešus Berlīnē (Vācija), Briselē (Beļģija), Londonā un Skantorpā (Lielbritānija).

Latvieši pulcējās teātra grupas rīkotajos pasākumos „Satikties. Atklāt. Smieties. Sarunāties. Latvietim ar latvieti”, kuru ietvaros tika spēlēta L.Gundara kamerizrāde „Tiritomba” (E.Siļķēnas režijā), organizētas radošās darbnīcas diasporas bērniem un interaktīvā veidā pasniegta Gulbenes Mākslas skolas direktores, fotogrāfes Sandras Dikmanes fotoizstāde „Vienatne vai divatne…?”.

„Katrā no šīm vietām mēs tikām gaidīti un izrāžu noslēgumā apbalvoti ar aplausiem un mīļiem pateicības vārdiem par viesošanos un latviešu kopā pulcināšanu. Piemēram, Latvijas vēstniecībā Briselē mēs satikām daudz jaunas ģimenes, kurām saknes ir Gulbenē. Prieks bija satikt arī Juri Zeibārtu, kuru uz Beļģiju aizvedušas darba gaitas militārajā jomā,” stāsta izrādes „Tiritomba” režisore Edīte Siļķēna.

Šī bija arī lieliska iespēja kopā ar tautiešiem diskutēt par dzīvi ārzemēs un par iespēju atgriezties dzimtenē. Tālab pasākumos Lielbritānijā teātra grupai pievienojās Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, kurš prezentēja dzīvi Gulbenes novadā, Vidzemē, Latvijā.

„Kopumā Lielbritānijā noorganizējām trīs tikšanās. Katra reize bija emocionāla un pozitīva. Sanākušie dalījās savos dzīvesstāstos par aizbraukšanas iemesliem un atklāja nosacījumus, pie kādiem viņi ir gatavi atgriezties Latvijā. Liela loma šeit ir sociālajām garantijām un attieksmei vienam pret otru. Cilvēki domā par atgriešanos, taču ne uzreiz. Šī bija pirmā reize, kad pašvaldības līmenī tiek organizētas šādas tikšanās. Tā bija iespēja sajust tautiešu noskaņojumu, kas noteikti mums noderēs turpmākajā darbā reemigrācijas veicināšanai,” stāsta N.Audzišs.

Šajā gadā Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies Vides  aizsardzības  un reģionālās  attīstības  ministrijas  koordinētajā  pilotprojektā “Reģionālais  koordinators reemigrācijas   veicināšanai”, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties dzimtenē.

Jāpiebilst, ka kopš 2015.gada Rankas pamatskola realizē neformālās izglītības tālmācības kursu 1.-4.klašu vecuma bērniem, lai izkoptu un stiprinātu latvisko dzīves ziņu. Tāpat vairākus gadus vasarās Rankā tiek organizētas nometnes latviešu bērniem ārzemēs.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste