3.oktobrī Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” pārstāvji piedalījās Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra organizētajā Inovāciju laboratorijā Valmierā. Prezentējot izglītojošo un interaktīvo centru „Dzelzceļš un Tvaiks”, studenti tika aicināti iesaistīties interaktīvo ierīču programmēšanā.

03.10.2018 1

Inovāciju laboratorijā kopumā piedalījās 6 uzņēmumi un organizācijas, kā Aktīvā tūrisma centrs “Eži”, darītava “Valmiermuižas alus”, “SPORTIdent”, Valmieras pilsētas dome, Valmieras novada fonds un Gulbenes tūrisma aģentūra. Tās, pastāstot par savu darbību un izaicinājumiem, aicināja klātienē esošos studentus, iesaistīties pasākumu organizēšanā, inovatīvu produktu veidošanā, mārketinga aktivitāšu plānošanā un citās aktivitātēs.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore Iveta Kovtuņenko klātesošos iepazīstināja ar tūrisma piedāvājumu Gulbenes novadā, pastāstīja par “Dzelzceļš un Tvaiks” darbību un skaidroja, kā tapušas centrā esošās ierīces. Noslēgumā aicināja studentus izstrādāt vienu no interaktīvajām ierīcēm.

03.10.2018

Pasākumā piedalījās arī Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, un kopā ar Vidzemes Augstskolas Zinātņu un tehnoloģiju centra pārstāvjiem neformālās sarunās pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas starp augstskolu un Gulbenes novadu izglītības jomā un ar tūrisma uzņēmējiem.

Izglītojoša un interaktīva centra “Dzelzceļš un Tvaiks” ierīces “Dzelzceļš jautājumos un atbildēs” ir tapis sadarbojoties ar Vidzemes Augstskolas studentiem, tādēļ arī tagad centrs vēlās iesaistīt jaunus un talantīgus jauniešus, kuri var attīstīt savas prasmes, veidojot inovatīvas un interaktīvas ierīces.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras
„Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”