Gulbenes novada pašvaldība tuvāko divu gadu laikā plāno izveidot aktīvās atpūtas kompleksu Gulbenē – zaļajā zonā O.Kalpaka ielā iepretim Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadionam. Nepieciešamību pēc šāda kompleksa iedzīvotāji vairakkārt ir pauduši aptaujās un dažādās tikšanās reizēs. Arī novada attīstības dokumentos viens no definētajiem stratēģiskajiem mērķiem ir ģimenei pievilcīgas vides veidošana. Īstenojot atpūtas kompleksa izveidi, tiks nodrošinātas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem, tādējādi vairojot teritorijas pievilcību un  novada konkurētspēju reģionālā mērogā.

1

Daudzfunkcionālā atpūtas kompleksa (rotaļu laukumi, aktīvās atpūtas vietas, piknika zonas) izveide plānota aptuveni 3 hektāru platībā. Tas būs paredzēts bērniem pirmsskolas un skolas vecumā, jauniešiem, ģimenēm un tūristiem. Šeit varētu ierīkot, piemēram, āra lasītavas, skrituļošanas/skeitborda trases u.c. aktivitātes.

Taču gala lēmums par ierīkojamām iekārtām un aktivitātēm tiks pieņemts pēc plašākām diskusijām ar sabiedrību. Pirmo tikšanos par atpūtas kompleksa izveidi pašvaldība organizē 2018.gada 17.oktobrī plks.18.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 3.stāva zālē Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Ikviens iedzīvotājs ir gaidīts, lai izteiktu savas vēlmes un  ierosinājumus!

Aptuvenās kompleksa izveides izmaksas ir 1,5 miljoni eiro un tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2018.gada 27.septembra Gulbenes novada domes sēdē deputāti atbalstīja projekta „Aktīvās atpūtas kompleksa izveide Gulbenē” ieceri un tā īstenošanu līdz 2020.gada beigām. Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2019.gadam plānā tiks iekļauts finansējums 50 000 eiro apmērā projekta tehniskās dokumentācijas (teritorijas topogrāfija, būvprojekts) izstrādes nodrošināšanai.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste