Ir Gulbenes novadā cilvēki, kuri labprāt savu brīvo laiku velta sevis pilnveidošanas, līdzdalības un darbošanās priekam. Viņi to dara brīvi un savas kopienas labā. Viņu darbs ir acīm saskatāms un sidrs dziļumos sajūtams.  Un mēs, Gulbenes novada pašvaldība, 11.oktobrī pulcinājām kopā vairākus desmitus dažādu paaudžu brīvprātīgos, lai no visas sidrs pateiktos par visu labo, kas padarīts.

Tradicionāli šajās reizēs īpaši tiek sumināti tie brīvprātīgie, kuri bija noslēguši vienošanos ar pašvaldību par 60 stundu brīvprātīgā darba veikšanu. Sertifikāti pasniegti četrām jaunietēm: Elizabetei Brūniņai, Agnesei Keitai Birzniecei, Katrīnai Pipcānei, Sindijai Gabrānei.

Daudz novada labā dara ne tikai individuālie entuziasti, bet arī biedrības. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus pasniedza biedrībai „1st Place” par aktīvu dalību un atbalstu  Gulbenes novada pašvaldības organizētajos pasākumos un novada sporta dzīves dažādošanu un biedrībai “Stāķu attīstības biedrība” par sistemātisku darbu vietējās kopienas kultūrvides un lokālpatriotisma attīstīšanā.

Par lielisku atmosfēru vis pasākuma garumā parūpējās improvizators Viesturs Vizulis.

Lai saņemtu sertifikātu, ir jāslēdz vienošanās ar Gulbenes novada domi un jāsakrāj 60 vai vairāk brīvprātīgā darba stundas. Šajā sertifikātā tiek atspoguļotas jomas, kurās veiktas aktivitātes, kā arī iegūto prasmju apraksts.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste