gerbbmp2018.gada 17.oktobrī plkst.10.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 2. Par nomas līgumu izbeigšanu.
 3. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 4. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 5. Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās cenas noteikšanu.
 9. Par kustamās mantas izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 12. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Druvienas pagastā no īpašuma „Ozoli-2” līdz īpašumam „Silieši”” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 13. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Rankas pagastā no īpašuma „Brūklenes” līdz īpašumam „Rankas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 14. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma piektās redakcijas projekta pilnveidošanu.