Drukāt

gerbbmp2018.gada 18.oktobrī plkst.9.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komiteju sēdes ir atklātas un tās drīkst apmeklēt ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.____ “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību” izdošanu
 2. Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta, Rankas pagasta un Stradu pagasta pārvalžu un Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” reorganizāciju
 3. Par Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas apstiprināšanu
 4. Par valsts budžeta līdzekļu sadali naudas balvu izmaksai Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem
 5. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Druvienas pagastā no īpašuma „Ozoli-2” līdz īpašumam „Silieši”” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 6. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Rankas pagastā no īpašuma „Brūklenes” līdz īpašumam „Rankas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
 7. Par projekta “Go Rural” iesniegšanu Eiropas Savienības programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”
 8. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai”
 9. Par grozījumiem 2018.gada 30.augusta domes sēdes Nr.19, 26. § “Par projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” pieteikuma iesniegšanu”
 10. Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra domes sēdes Nr.21, 41. § Par projekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” pieteikuma iesniegšanu
 11. Par grozījumiem 2018.gada 30.augusta domes sēdes Nr.19, 27. § “Par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu”
 12. Par dabas resursu rezerves fonda līdzekļu izlietojumu
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistīto nokavējuma naudu dzēšanu no Komercreģistra izslēgtām juridiskām personām
 14. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 15. Par balvas “Gulbenes novada GODS” piešķiršanu