Pēc iedzīvotāju iniciatīvas Gulbenes pilsētas pārvalde ir uzstādījusi sfēriskos spoguļus, kas turpmāk nodrošinās pārredzamību  Ābeļu un Līkās ielas krustojumā, Rīgas un Līkās ielas krustojumā, Vidus un Līkās ielas krustojumā. Lai uzlabotu satiksmes drošību, nesen tika nomainītas arī gājēju pārejas zīmes Kalpaka-Vidus ielas krustojumā un Rīgas-Vidus ielas krustojumā, jo šīs pārejas ielas šķērsošanai izmanto Gulbenes 2.vidusskolas audzēkņi, kuri dodas uz pusdienām no bijušās Bērzu sākumskolas ēkas uz ēdnīcu Gulbenes 2.vidusskolā vai blakus esošajām ēdnīcām. Jaunās gājēju pārejas zīmes ir uzlabotas – ar atstarojošo malu.

spogulis