Izvērtēts šī gada pēdējais pašvaldības grantu konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Noteiktajā termiņā līdz 29.septembrim tika saņemti divi pretendentu pieteikumi ar iecerēm par jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu Gulbenes novadā. 

attēls grantu konkurss noslēdzies

Izvērtējot pieteikumu atbilstību konkursa "Starteris" nolikumam, abi pretendenti tika virzīti konkursa otrajai kārtai. Pamatojoties uz iesniegtajiem biznesa plāniem, ideju prezentācijām, līguma slēgšanas tiesības tika piedāvātas novadniecei Dagmārai Jermacānei-Špatei, kura uzkrājusi vērtīgu pieredzi Skandināvijā, novērtējot drošību Latvijā, atgriezās uz dzīvi Gulbenes novadā. Dagmāras radītos Eiropā populārāko konditorijas meistardarbus novērtējuši draugi, radi un paziņas, kas mudināja attīstīt ideju par komercdarbības uzsākšanu. Gulbenes pilsētas sirdī, Ozolu ielā 3a mājīgās veikala telpās jaunā uzņēmēja nodrošinās konditorijas piedāvājumu gardiem svētku mirkļiem. Papildinot piedāvājumu klāstu, plānots organizēt meistarklases, bērnu ballītes, nodrošināt vietējo ražotāju produkciju. Par virtuālās realitātes pakalpojumu daudzsološo nākotni un neparasto izklaides pakalpojumu klāstu konkursa komisiju iepazīstināja R.Biezais. 

Pašvaldības atbalsts komercdarbības ideju realizēšanai ir 4479 EUR. Iepriekš minētās ieceres tiks realizētas divpadsmit mēnešu periodā, radot ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas. 

Nākošais pašvaldības grantu konkurss tiks izsludināts 2019.gada sākumā. Plašāka informācija par konkursu pieejama mājaslapā www.biznessgulbene.lv sadaļā "Grantu konkurss".

Liena Kazāka,
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja