Drukāt

diplomsCilvēks ir un būs mūsu lielākā vērtība, tāpēc Gulbenes novada pašvaldība ik gadu valsts svētkos godina ļaudis par sasniegumiem dažādās jomās, kā arī par ieguldījumu Gulbenes novada attīstībā un popularizēšanā. Gulbenes novada dome 25.oktobra sēdē nolēma pašvaldības augstāko apbalvojumu – Goda diplomu – piešķirt Anitai Ledainei, Jānim Sudrabam un Ligitai Zvaigznekalnei. Savukārt ar Atzinības rakstu tiks apbalvotas 35 personas.

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītā svinīgā pasākumā Gulbenes kultūras centrā 2018.gada 18.novembrī plkst.18.00, kuru vadīs aktieri Maija Doveika un Lauris Dzelzītis. Koncertā uzstāsies Gulbenes novada apvienotais koris un Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestris. Pēc svinīgā pasākuma būs svētku kūka, vīns un plkst. 20.30 – salūts (salūts tiks organizēts no stāvlaukuma pie Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas). Ikviens ir laipni aicināts apmeklēt pasākumu un būt kopā šajā Latvijai tik nozīmīgajā mirklī!

Ar Goda diplomu apbalvo, lai izteiktu novada pašvaldības atzinību par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā.

Goda diploms piešķirts:

Atzinības raksts ir zemākas pakāpes apbalvojuma veids pēc Goda diploma, kuru pasniedz par profesionālu ieguldījumu konkrētā jomā.

Atzinības raksts piešķirts:

Ar Goda diplomu un Atzinības rakstu apbalvo vienreiz gadā – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā 18.novembrī. Goda diplomu pasniedz ne vairāk kā trīs personām, savukārt Atzinības raksta saņemšanai var ierosināt apbalvot ne vairāk kā trīs personas, kas darbojas katra pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā un  ne vairāk kā sešas personas pilsētas pārvaldes administratīvajā teritorijā.

Ierosinājumus apbalvojumu piešķiršanai pašvaldībā var iesniegt līdz katra gada 1.oktobrim.

Nolikums „Par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem” nosaka kārtību, kādā tiek izteikta pašvaldība atzinība ar tās nodibinātajiem apbalvojumiem fiziskajām un juridiskajām personām vai arī personu grupām – kolektīviem, par kuriem noteiktajā kārtībā novada pašvaldībā iesniegti ierosinājumi apbalvošanai.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste