Ņemot vērā gan emigrējušo latviešu pieaugošo interesi par atgriešanās iespējām dzimtenē, gan Latvijas valsts realizētos reemigrācijas atbalsta pasākumus, Attīstības finanšu institūcija Altum kopā ar darba un informācijas portālu YourMove.lv aicina piedalīties pētījumā par iespējām atgriezties un uzsākt biznesu Latvijā.

Aptaujas mērķis ir apkopot no Latvijas izbraukušo domas par Latvijas tautsaimniecības stāvokli un attīstību, kā arī noskaidrot apstākļus, kas palīdz vai kavē atgriezties Latvijā.

Aptaujas aizpildīšana aizņem 10  minūtes laika, un tajā ir iekļauti jautājumi par tādām tēmām kā Latvijas pašreizējais ekonomiskais stāvoklis, vidējais atalgojums Rīgā un ārpus tās, pieejamie atbalsta mehānismi, uzsākot savu biznesu Latvijā, kā arī būtiskākie faktori, kas palīdzētu atgriezties Latvijā.

Visi ievāktie dati būs anonīmi un tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Datu apstrādātājs ir SIA Your Move.

Piedaloties aptaujā, respondentiem ir iespēja piedalīties loterijā un laimēt pateicības balvu – dāvanu karti no Amazon €100 vērtībā.

Aptaujas anketu atradīsiet šeit.