Gulbenes novada pašvaldība ir ņēmusi vērā iedzīvotāju priekšlikumu par regulāru sapulču rīkošanu, kuru laikā tiktu apspriestas noteiktas ar Gulbenes novadu saistītas tēmas. Lielākā daļa sanākušo tikšanās reizē oktobrī norādīja, ka nākamajai sapulcei ir jābūt par parkiem Gulbenē. Līdz ar to pašvaldība 2018.gada 15.novembrī plkst.18.00 aicina ikvienu interesentu uz sarunām par parku attīstību.

parks

Sniegsim ieskatu parku veidošanās vēsturē, informēsim par līdz šim paveikto, turpmāk darāmajiem darbiem, uzdevumiem, kā arī uzklausīsim iedzīvotāju viedokļus par redzējumu, vēlmēm, vajadzībām pirms ieceru realizācijas.

Sarunas notiks Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 3.stāva zālē Ābeļu ielā 2 Gulbenē.

Šādas tikšanās vairos izpratni par pašvaldības darbu, padarīs to caurspīdīgāku, kā arī veicinās iedzīvotāju līdzdalību novadā notiekošajos procesos.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste