Aktuālo Gulbenes novada pašvaldības iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu saraksts, pieteikšanās uz nomu līdz 2018.gada 23.novembrim.

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība,

(kv.m)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, EUR

5001 003 0024

Robežu iela 33, Gulbene, Gulbenes nov.

271

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai Gulbenes pilsētas pārvaldē.