gerbbmp21.11.2018. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, sākums plkst.15.00. Komiteju sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

 

Darba kārtība

  1. Par piedāvājumu Gulbenes novada pašvaldībai 2019.gada jaundzimušo dāvanām;
  2. Par Gulbenes novada domes 2018.gada 29.novembra noteikumu Nr._____ „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu;
  3. Par projekta „Culture of Learning” („Mācīšanās kultūra”) priekšfinansējuma nodrošināšanu Lizuma vidusskolai;
  4. Par Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” nolikuma apstiprināšanu;
  5. Par grozījumiem Gulbenes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā;
  6. Par grozījumu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumā;
  7. Par grozījumiem Galgauskas pamatskolas nolikumā;
  8. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.