gerbbmpGulbenes novada sociālais dienests līdz 2018.gada 15.decembrim aicina piedalīties aptaujā par sociālā dienesta sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un pabalstiem, sociālo darbu un tā kvalitāti Gulbenes novadā. Aptauja ir anonīma un tajā iegūtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā, lai uzlabotu Gulbenes novada sociālā dienesta darbu. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību anketas aizpildīšanā! Anketu var aizpildīt ŠEIT