saule2

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Indričeva 16.novembrī tika apbalvota ar Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu – ar medaļu „Par centību”.

Ierosinājumu par augstā apbalvojuma piešķiršanu tieši S.Indričevai Zemkopības ministrijas Apbalvošanas padomei iesniedza biedrība „Gulbenes lauksaimnieku biedrība”.

saule3

Savā pieteikumā biedrība raksta: „S.Indričeva no 2011.gada 15.septembra strādā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē  par pārvaldes vadītāju. Viņa viennozīmīgi ir līdere un komandas cilvēks, kas iemantojusi pārējo kolēģu cieņu un  respektu. Pateicoties viņas būtībai, kolektīvā vienmēr valda patīkama noskaņa, kas ir viens no priekšnosacījumiem produktīvam darbam visā pārvaldē. Nenovērtējams ir S.Indričevas ieguldījums Gulbenes novada lauku un  lauksaimniecības nozares attīstībā, kas reizē ir arī ieguldījums visā Latvijas tautsaimniecībā. Būdama savas jomas speciāliste un kompetenta pārvaldes vadītāja, viņa ir sekmējusi jauno lauksaimnieku darbību – iedrošinājusi spert soļus lauksaimniecības nozarē. S.Indričeva ir pretimnākoša – nekad neatsaka dalību biedrības organizētajās lauksaimnieku sapulcēs, kā arī pati iniciē tikšanās un informatīvos seminārus Gulbenes pilsētā un novada pagastos, lai informētu gan par aktualitātēm Lauku atbalsta dienestā, gan nozarē kopumā. Liels darbs tika ieguldīts konsultācijās un praktiskajās nodarbībās klientiem par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietošanu, būtību un iespējām.”

saule

saule1

Ministrijas medaļu „Par centību” piešķir personām par ievērojamiem panākumiem lauksaimniecībā, lauku ainavas un vides sakārtošanā, meža nozarē, zivsaimniecībā, pārtikas aprites nodrošināšanā, lauku dzīvesveida popularizēšanā un kultūrvides veidošanā.

Vairāk par apbalvojumu var lasīt šeit.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste