Drukāt

 Gulbenes novada pašvaldība un SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka, sākot no 2019. gada 1. janvāra maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiks noteikta 12,38 EUR/m3 (bez PVN), kuru veido:

1) Pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 5,12 EUR/m3 (bez PVN);
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA “AP Kaudzītes” poligonā 2019. gadā – 7,26 EUR/m3 (bez PVN).