Aktuālo Gulbenes novada pašvaldības iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu saraksts, pieteikšanās uz nomu līdz 2018.gada 27.decembrim

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība,

(kv.m)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, EUR

5001 002 0114

Ozolu iela 4A, Gulbene, Gulbenes nov.

216

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai Gulbenes pilsētas pārvaldē.