Gulbenes novada pašvaldība informē, ka uz atkārtoti izsludināto sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss” valdes locekļa amata kandidātu atlasi līdz 2018.gada 10.decembrim pieteicās 5 pretendenti. Uz pārrunām tika aicināti divi. No šiem diviem pretendentiem uz vakanto amata vietu nominācijas komisija nolēma izvirzīt un ieteikt kandidātu Kārli Kārkliņu Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim izskatīšanai Sabiedrības dalībnieku sapulcē.