gerbbmpEiropas brīvprātīga darba projekta “Go Outside” (Nr. 2018-2-LV02-KA125-002195) ietvaros Gulbenes novada pašvaldība organizē nomas objekta piedāvājumu atlasi. Nepieciešams vienistabas dzīvoklis vēlams Gulbenes pilsētas administratīvā teritorijā viena brīvprātīgā jaunieša izmitināšanai līdz 2019.gada 31.oktobrim. Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 25.janvārim plkst.14.00. Kontaktpersona: Lejasciema jauniešu centra “Pulss” vadītāja Anna Žīgure, e-pasts: , tālr. 27883564.

Publicējamā informācija par nomas objektu

Nomnieks

Gulbenes novada pašvaldība,

reģistrācijas Nr.90009116327,

juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene,

Gulbenes novads, LV-4401,

e-pasts: ,

Kontaktpersona: Lejasciema jauniešu centra “Pulss” vadītāja Anna Žīgure, e-pasts: , tālr. 27883564.

Nomas objekta piedāvājuma atlases organizēšana veikta Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” tiesību normu ietvaros

Maksimālais iznomāšanas termiņš

līdz 2019.gada 31.oktobrim

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs (ieskaitot komunālos maksājumus un nodokļus)

120 EUR mēnesī

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2019.gada 25.janvārim plkst.14.00.

Piedāvājumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda iznomāšanas pretendentu un atsauci uz nomnieka nomas sludinājumu.

Tehniskais stāvoklis un citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām, apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības

Nepieciešama dzīvojamā telpa – vienistabas dzīvoklis. Dzīvoklim jābūt labā tehniskā un vizuālā kārtībā. Tam ir jābūt gatavam lietošanai, ar atbilstošu apgaismojumu, elektroenerģijas nodrošinājumu, apkures sistēmu, ūdens un kanalizācijas sistēmu (siltais un aukstais ūdens), atbilstoši aprīkotu sanitāro mezglu. Dzīvoklī jābūt – katrā istabā mēbelēm (gulta vai dīvāns, galds, krēsls, skapis, lampa), virtuvei ar aprīkojumu (galds, krēsli, trauki ēdiena gatavošanai un ēšanai), sadzīves tehnikai (plīts, ledusskapis, veļas mašīna).

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta

Gulbenes pilsētas administratīvā teritorija

Nomas objekta lietošanas mērķis

Eiropas Brīvprātīgā darba projekta “Go Outside”, Nr. 2018-2-LV02-KA125-002195, ietvaros vienam brīvprātīgajam.

Nepieciešamā platība

Aptuveni no 20 m2 līdz 40 m2.