gerbbmpGulbenes novada pašvaldība ir sagatavojusi informāciju par to, kā Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem ir jārīkojas saistībā ar lielgabarīta atkritumiem, būvgružiem, nolietotajām vieglo automobiļu riepām, izdegušajām spuldzītēm un citiem bīstamajiem atkritumiem.

Ar 2019.gada 1.janvārī SIA „Gulbenes nami” nesniedz lielgabarīta atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu no daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām. Turpmāk šo pakalpojumu nodrošinās SIA „Pilsētvides serviss”.

SIA „Gulbenes nami” nodrošinās lielgabarīta atkritumu izvešanu tikai no tām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kas iekļautas deleģēšanas līgumā starp Gulbenes novada pašvaldību un SIA “Gulbene nami”. Uzņēmums regulāri apbraukās šo māju konteineru laukumus un nepieciešamības gadījumā savāks lielgabarīta atkritumus un nogādās tos atkritumu poligonā. Pakalpojuma summa tiks piestādīta attiecīgajai mājai un izdalīta uz dzīvokļu skaitu.

Citu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām ir jāvēršas ar iesniegumu SIA „Pilsētvides serviss”, kas lielgabarīta atkritumus izvedīs pēc noteikta grafika vienu reizi divās nedēļās. Lielgabarīta atkritumi ir jānovieto attiecīgās mājās sadzīves atkritumu konteineru laukumā. Arī šis ir maksas pakalpojums, ko segs konkrētās mājas iedzīvotāji, no kuras tiks izvesti lielgabarīta atkritumi.

Privātmāju īpašnieki no lielgabarīta atkritumiem atbrīvojas, izmantojot SIA „Pilsētvides serviss” pakalpojumus vai arī paši ved tos uz atkritumu poligonu SIA „AP Kaudzītes”, kur norēķinās par atkritumu noglabāšanu poligonā uz vietas.

Katrs iedzīvotājs (privātmāju vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) arī individuāli, sazinoties ar SIA „Pilsētvides serviss” vai vedot atkritumus uz SIA „AP Kaudzītes”, var atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem.

Lielgabarīta atkritumi ir tādi, kuri sava izmēra dēļ nevar tikt uzglabāti vai novietoti atkritumu konteineros, t.sk. mēbeles, plaša patēriņa elektronikas preces, sadzīves inventārs u.tml.

Savukārt no būvgružiem arī var atbrīvoties, izmantojot SIA „Pilsētvides serviss” pakalpojumu vai pašam vedot uz SIA „AP Kaudzītes”.

Elektropreces, izdegušās spuldzītes un citus bīstamos atkritumus fiziskas personas ikdienā bez maksas var nodot SIA „Alba”. Uzņēmums bez maksas pieņem arī nolietotās vieglo automašīnu riepas – ne vairāk kā 4 gab. no cilvēka viena gada laikā.

Kontaktinformācija:

  • SIA „Gulbenes nami” – Gulbene, Gaitnieku iela 1B, t. 64473457, e-pasts: , atvērts pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un piektdienās no plkst.8.00 līdz 16.00, www.gulbenesnami.lv
  • SIA „Pilsētvides serviss” – Gulbene, Brīvības iela 87C, t. 25749599 vai 64495050, e-pasts: , atvērts darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, www.pilsetvide.lv
  • SIA „Alba” – Gulbene, Blaumaņa iela 56A,  t. 64473417, e-pasts: , atvērts darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, www.alba.lv
  • SIA „AP Kaudzītes” – Litenes pagasts, „Kaudzītes”, t. 64474145, e-pasts: , atvērts darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.30, www.kaudzites.lv

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste