IMG 0705

24.janvārī pateicības pasākumā kopā pulcējās akcijas “Iemirdzies Gulbenes novadam 2018” dalībnieki. Klātesošos sveica Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs un priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis. Par akcijas laikā skatītajiem objektiem pieredzē dalījās vērtēšanas darba grupas pārstāvis Ivars Vecāns.

Akcijas izvērtēšanas darba grupa noformējuma apskati dabā veica 2018.gada 19. decembrī, vērtējot 33 akcijai pieteiktos objektus. Izvērtēšanā tika ņemta vērā noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada specifikai un noskaņai, noformējuma idejas oriģinalitāte un kompozīcija, vizuālā kopaina, kā arī noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi.
Izvērtējot visus pieteikumus un apskatot objektus dabā, akcijas darba grupa noteica uzvarētājus piecās kategorijās: privātmāju noformējums, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums, uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums, valsts un pašvaldības iestāžu noformējums, izglītības iestāžu noformējums.
Kategorijā “Privātmāju noformējums” par labāko tika atzīta māja Skolas ielā 30, Gulbenē, bet skatītāju simpātija - privātmājai “Veldzītes” Tirzas pagastā. Kategorijā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums” labākā - daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kļavkalnu ielā 16, Ozolkalnā, Beļavas pagastā. Viņiem arī skatītāju simpātija. Kategorijā “Uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums” uzvarēja skaistumkopšanas salons "Tiinalux" Gulbenē, iegūstot skatītāju simpātiju. Kategorijā “Valsts un pašvaldības iestāžu noformējums” līderis - Litenes pagasta pārvalde, skatītāju simpātija – Gulbenes pilsētas pārvalde un centrālais skvērs. Kategorijā “Izglītības iestāžu noformējums” par labāko tika atzīta Gulbenes Mākslas skola, kas arī ieguva skatītāju simpātiju.
Laima Šmite-Ūdre, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste akcijas organizatoru vārdā teic sirsnīgu paldies ikvienam dalībniekam, kas atbalstīja, iesaistījās un čakli pastrādāja, veidojot noformējumu un domājot par gaišāku mūsu novadu.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste