jautajuma zimeGulbenes novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par atļaujas izsniegšanu jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai Gulbenē, Blaumaņa ielā 21. Aicinām līdz 12.februārim izteikt viedokli, vai jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršana Gulbenē, Blaumaņa ielā 21 radīs vai neradīs būtisku valsts un Gulbenes novada iedzīvotāju interešu aizskārumu. Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā. Aptaujas anketa ŠEIT.

Jautājumu par atļaujas izsniegšanu vai neizsniegšanu izskatīs domes sēdē.

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu pašvaldības dome, lemjot par atļauju organizēt azartspēles, izvērtē to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.