gerbbmpGulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Local and International Active seniors”, līguma Nr.2017-1-UK01-KA204-036596, ietvaros dzīvesvietas nodrošināšanai četriem senioriem – brīvprātīgajiem laika posmā no 2019.gada 2.jūnija līdz 2019.gada 17.jūnijam.

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Izglītības kultūras un sporta nodaļā, 309.kabinetā, līdz 2019.gada 28.februārim plkst.14.00.

Kontaktpersona: Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste-vadītāja vietniece Anita Birzniece, tālr. 26698096, e-pasts: .

Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdē (protokols Nr.1, 18.§) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.