Plānojot  skolu tīkla izmaiņas, Gulbenes novada pašvaldības  izglītības iestāžu tīkla optimizācijas darba grupa, deputāti un vadība jau ir apmeklējuši trīs izglītības iestādes, kuras varētu skart pārmaiņas – 11.februārī Stāmerienas pamatskolu, 12.februārī Lejasciema vidusskolu, 13.februārī Galgauskas pamatskolu.

Pašvaldības pārstāvji uz diskusijām ar pedagogiem un vecākiem devās, piedāvājot darba grupā izdiskutēto variantu par izglītības iestāžu turpmāko statusu – slēgt Stāmerienas pamatskolu un Galgauskas pamatskolu, saglabājot pirmsskolas vecuma bērnu grupiņas, savukārt Lejasciema vidusskolu reorganizēt par Lejasciema pamatskolu.

Esošais skolēnu skaits Stāmerienas pamatskolā (53 izglītojamie) un Galgauskas pamatskolā (62 izglītojamie) jau šobrīd neļauj pilnvērtīgi īstenot pamatizglītības programmu, ko būs vēl sarežģītāk izdarīt, dzīvē ieviešot jaunā izglītības satura prasības, kas stāsies spēkā 2020.gadā. Pašvaldības uzstādījums ir nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības piedāvājumu ilgtermiņā visās novada izglītības iestādēs.

Kas attiecas uz Lejasciema vidusskolu, ir jāņem vērā, ka ar 2020.gadu tiek uzsākta jaunā vispārējās vidējās izglītības standarta ieviešana, kas kardināli mainīs mācību procesu, tā organizāciju, prasības skolēniem un pedagogiem, un gala rezultātā – augstāku zināšanu un prasmju līmeni eksāmenos. Balstoties uz eksāmenu rezultātiem, valsts izvērtēs un noteiks finansējuma pedagogu algām piešķiršanas lietderību konkrētai izglītības iestādei. Tāpat būtisks ir valsts noteiktais skolēnu skaits vidusskolas vecumposma klasēs. 2020.gadā kā minimums lauku vidusskolās  jābūt vismaz 33 audzēkņiem. Šobrīd 10.-12.klasē Lejasciema vidusskolā ir 22 skolēni, bet 1.-9.klasē – 118.

14.februārī diskusija ar pedagogiem un vecākiem notiks Gulbenes sākumskolā. Šobrīd darba grupā ir izdiskutēts piedāvāt apvienot Gulbenes sākumskolu ar Gulbenes novada valsts ģimnāziju, ar pienākumu ģimnāzijai nodrošināt obligāto izglītību visiem skolēniem, kuri mācās ģimnāzijas pamatskolas posmā (1.-9.klase).

Gulbenes novada pašvaldības  izglītības iestāžu tīkla optimizācijas darba grupa 15.februāra sanāksmē izvērtēs diskusijās ar skolotāju un vecāku pārstāvjiem līdz šim sadzirdētos priekšlikumus un ierosinājumus, kurus virzīs izskatīšanai Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā, bet pēc tam - lemšanai Gulbenes novada domes sēdē.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste