gerbbmpGulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Pilsētvides serviss” un SIA “Gulbenes nami” 2019.gada 25.februārī plkst.17.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Ābeļu ielā 2 (2.stāva zāle) aicina Gulbenes pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotās personas/māju apsaimniekotājus/māju pārvaldniekus uz tikšanos  par lielgabarīta un mājsaimniecības nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konteineru laukumos.