gerbbmp2019.gada janvārī Gulbenes novada pašvaldība saņēma SIA “LVBET” iesniegumu, kurā tika izteikts lūgums pašvaldībai izsniegt atļauju atvērt azartspēļu organizēšanas vietu, proti, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, bingo zāli un spēļu zāli Blaumaņa ielā 21, Gulbenē. Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldības speciālisti veica izpēti par to, kā jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršana ietekmēs vietējo iedzīvotāju dzīvi un novadu kopumā.

Vērā tika ņemts gan Azartspēļu un izložu likumā noteiktais, gan tuvākā apkārtne vietai, kurā uzņēmums vēlējās atvērt azartspēļu organizēšanas vietu. Kā zināms, Blaumaņa iela 21 atrodas tiešā tuvumā Skolas ielas un Nākotnes ielas dzīvojamajam masīvam, tāpat netālu atrodas Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis”, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Gulbenes sākumskola un Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola. Minētajās teritorijās notiek intensīva iedzīvotāju, tai skaitā nepilngadīgo personu, pārvietošanās. Būtiska bija arī Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Gulbenes iecirkņa sniegtā informācija par kārtības nodrošināšanu Gulbenē jau esošajās azartspēļu organizēšanas vietās “Fenikss Laimētava” un SIA “Joker Ltd” un to apkārtnē. Statistikas dati uzrāda, ka 2018.gadā VP Gulbenes iecirknī reģistrēti 65 notikumi, kas saistīti ar dažādiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem esošajās azartspēļu vietās Gulbenes novadā. Tāpat VP Gulbenes iecirkņa ieskatā vēl vienas spēļu zāles atvēršana negatīvi ietekmēs esošo situāciju sabiedriskās kārtības jomā, kā arī ir iespējams noziedzības līmeņa pieaugums. Izvēlētā azartspēļu vieta atrodas tiešā tuvumā diviem dzīvojamo māju kvartāliem, kā arī izglītības iestādēm, līdz ar ko ir pamats uzskatīt, ka šajās vietās izdarītie pārkāpumi, tādi kā trokšņošana, sīkais huligānisms, tīša mantas bojāšana un citi, tieši negatīvi ietekmēs iedzīvotāju mieru un drošību, kā arī azartspēļu vietas vizuālā reklāma var ietekmēt nepilngadīgo personu psihi, pievēršot tos azartspēļu atkarībai.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā, pašvaldība no 2019.gada 29.janvāra līdz 12.februārim organizēja aptauju, kurā lūdza izteikt viedokli, vai jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršana Blaumaņa ielā 21, Gulbenē, radīs vai neradīs būtisku valsts un Gulbenes novada iedzīvotāju interešu aizskārumu. Savu viedokli aptaujā izteica 1914 respondenti. Atbilstoši aptaujas rezultātiem 10,1% respondentu atbalstīja azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanu Blaumaņa ielā 21, savukārt 89,9% respondentu šādu ieceri noraidīja.

Ņemot vērā minētos argumentus, faktus un Latvijas Republikas likumdošanu, Gulbenes novada domes deputāti 28.februāra sēdē nolēma atteikt atļaujas izsniegšanu SIA “LVBET” azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai Gulbenē.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste