Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29493096, 20234695, e-pasts:  vai www.vtua.gov.lv

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Gulbenes novadā

Novads

Apdzīvotas vieta

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Gulbenes

Beļava

02.05.

11:00

01.07.

11:00

Avotu iela 2

Ozolkalns

08.05.

11:00

   

Stāvlaukums pie bijušā kluba, Beļavas pagasts

Pilskalns

   

01.07.

12:30

Pie darbnīcām “Krasti”, Beļavas pagasts

Daukstes

   

03.07.

11:00

Pie bijušajām darbnīcām

Stari

01.04.

11:00

03.07.

13:00

Dārza 10, Stradu pagasts

Druviena

09.05.

11:00

04.07.

11:00

“Pagastmāja”

Galgauska

   

08.07.

11:00

Pie k/s ”Kopdarbs”darbnīcām

Jaungulbene

03.04.

11:00

10.07.

11:00

Gulbīts, Jaungulbenes pagasts

Lejasciems

04.04.

11:00

11.07.

11:00

SIA”Agro Salmaņi”darbnīcas

Sinole

08.04.

11:00

   

Pie sia ”Rainis” darbnīcām, “Viģubi”

Litene

10.04.

11:00

15.07.

11:00

Pie darbnīcām “Sētas”

Lizums

11.04.

11:00

13.05.

11:00

SIA”Brīvzemnieki” darbnīcas “Mežāres-1”

Velēna

   

17.07.

11:00

Pie z/s ”Velēna” fermas, Lizuma pagasts

Līgo

15.05.

11:00

   

Pie kultūras nama “Jaunstukmaņi”

Ranka

16.05.

11:00

18.07.

11:00

Pie z/s “Sējējs”darbnīcām

Gaujasrēveļi

   

18.07.

13:00

Pie bijušajām darbnīcām

Stāmeriena

15.04.

11:00

22.07.

11:00

Pie darbnīcām, “Sūnekļi”

Stradi

20.05.

11:00

   

“Ausmas”, Stradu pagasts

Tirza

22.05.

11:00

24.07.

13:00

Pie “Biedrības nams”

Vecaduliena

   

24.07.

11:00

Pie bijušajām darbnīcām

Kalniena

23.05.

11:00

25.07.

11:00

Pie z/s “Priednieki”graudu kaltes