c zime kravas306Sakarā ar sliktajiem klimatiskajiem apstākļiem, ir noteikti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz Gulbenes novada pašvaldības autoceļiem.

Jaungulbenes pagasts

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums

Ierobežojuma veids

Ušuru ceļš-Jaungulbene

8-14

3,02 km

Kravas automobiļiem virs 5 (piecām) tonnām braukt aizliegts

Kaipi-Liede

8-7

1,1 km

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

Vecais Madonas ceļš

8-20

1,2 km

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

 

Galgauskas pagasts

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums, km

Ierobežojuma veids

Veišu iela

 

0,91

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

Rimstavas - Pamati

4-1

2,17

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

Galgauska - Zemītes - Lielkaļļi

4-6

3,85

Kravas automobiļiem virs 5 (piecām) tonnām braukt aizliegts

Vāverītes - Tirzas tilts

4-9

3,2

Kravas automobiļiem virs 5 (piecām) tonnām braukt aizliegts

Ozoliņi - Božas

4-10

1,9

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

 

Stradu pagasts

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums

Ierobežojuma veids

Balvu ceļš – Rēzeknes ceļš

12-3

3.08 km

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

Jaunķīši – Darbnīcas

12-6

3.72 km

Kravas automobiļiem virs 10 (desmit) tonnām braukt aizliegts

 Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ierobežojumi tiks atcelti.

Rankas pagasts

Līdz 30.04.2019.

Autoceļa nosaukums

Ceļa Numurs

Garums (km)

Ierobežojuma veids

Vālodzes –Sejatas

10-1

1,940

3,5 t

Sejatas - Veczimzas,

10-10

4,010

3,5 t

Rēveļi – Mežsilieši- Vērzemnieki

10-2

6,180

3,5 t

Ranka-Rankas stacija

10-6

3,85

3,5 t

 

Aizliegts braukt visu gadu (saskaņojot ar pašvaldību)

Autoceļa nosaukums

Ceļa Numurs

Garums (km)

Ierobežojuma veids

Gaujezeri – Lācītes

10-4

0,75

3,5 t

Ranka- Lācītes

10-5

3,24

3,5 t

Palsas iela

 

0,313

3,5 t

 

Ierobežojumi noteikti pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, Gulbenes novada domes 2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu “Par transportlīdzekļu satiksmes aizlieguma un ierobežojuma noteikšanas tiesībām” (Nr.3, 18.§).

Informācija par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz valsts ceļiem pieejama ŠEIT.