Izvērtējot esošo situāciju kultūras nozarē un ņemot vērā plašo kultūras pasākumu piedāvājumu novadā, kā arī uzklausot iedzīvotāju viedokli, novada domes vadība ir pieņēmusi lēmumu atcelt šogad plānotos Gulbenes novada svētkus Lizumā.
Turpmāk, organizējot plašus novada kultūras pasākumus, ņemsim vērā iedzīvotāju idejas un ierosinājumus, meklējot jaunus, radošus, inovatīvus izpausmes veidus svētku organizēšanā.


Gulbenes novada pašvaldība