2019.gada 28.februāra Gulbenes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Tirza” likvidāciju, jo ir izveidots jauna sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas”, kurā varēs pilnvērtīgāk nodrošināt aprūpes centra “Tirza” klientu dzīves apstākļus,  ievērojot iestāžu darbības un finansējuma izlietošanas lietderīguma un efektivitātes principu. Tātad centrs „Tirza” tiks to pievienots centram “Jaungulbenes Alejas” ar 2019.gada 1.jūniju. „Tirzas” darbiniekiem tiks piedāvāts darbs „Jaungulbenes Alejās”.