gerbbmpKārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un Eiropas Parlamentā no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.

Saskaņā ar Republikas pilsētu novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4, Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lienīte Reinsone ir noteikusi novada vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2019.gada 25.marta līdz 2019.gada 5.aprīļa plkst.12.00.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401:

  • Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Lienītei Reinsonei (213.kab.) vai;
  • Gulbenes novada vēlēšanu komisijas sekretārei Laimai Priedeslaipai (219.kab.).

Pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/darbs-velesanu-iecirkni

Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:

  • Komisijas priekšsēdētāja: Lienīte Reinsone, tālr.64497731, e-pasts: ,
  • Komisijas sekretāre: Laima Priedeslaipa, tālr.64497714, e-pasts: .

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā noteikti 17 vēlēšanu iecirkņi (novada vēlēšanu komisija izveido vēlēšanu iecirkņu komisijas piecu līdz septiņu locekļu sastāvā):

Nr.

p.k.

Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

1.

445.

GULBENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS

O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

2.

446.

BEĻAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409

3.

447.

BEĻAVAS PAGASTA OZOLKALNA SPORTA ZĀLE

„Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4410

4.

448.

DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

5.

450.

DRUVIENAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

„Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426

6.

451.

GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE

Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

7.

452.

JAUNGULBENES PAGASTA PĀRVALDE

„Gulbītis”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

8.

453.

LEJASCIEMA PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Rīgas iela 20B, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

9.

455.

LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS

„Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405

10.

456.

LIZUMA PAGASTMĀJA

„Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

11.

457.

LĪGO PAGASTA KULTŪRAS NAMS

„Jaunstukmaņi”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421

12.

458.

RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

„Ausmas”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416

13.

459.

STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE

„Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

14.

460.

KALNIENAS TAUTAS NAMS

„Kalnienas klubs”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

15.

461.

STRADU PAGASTA PĀRVALDE

Brīvības iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

16.

462.

STĀĶU PAMATSKOLA

„Stāķi 7”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

17.

463.

TIRZAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

„Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424