nakotne 3 kartaAprīļa pirmajā nedēļā ir paredzēts uzsākt Nākotnes ielas pārbūves projekta 3.kārtu, kas nozīmē, ka tiks sakārtota brauktuve gar daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām 2k-7, 2k-8 un 2k-9. Lai izrunātu visu būvniecības procesu, 26.martā Gulbenes pilsētas pārvalde organizēja sanāksmi ar būvdarbu veicēju, būvuzraugu, māju pilnvarotajām personām un Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadību.

Būvdarbi tiks sadalīti vairākos posmos. Vispirms tiks slēgts posms no veikala „Supernetto” (piekļuve veikalam netiks traucēta) līdz ēkas 2k-8 trešajai kāpņu telpai. Notiks demontāžas darbi, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, grunts apmaiņa, šķembu ieklāšana. Šo posmu satiksmei plānots atvērt maija sākumā. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, tad, iespējams, tiks ieklāta arī asfalta apakškārta.

Tālāk brauktuves pārbūve turpināsies posmā no ēkas 2k-8 ceturtās kāpņu telpas līdz ēkas 2k-9 vidum, bet pēc tam secīgi – ēkas 2k-9 atlikusī daļa, un vasaras beigās – brauktuves posms pie ēkas 2k-7.

Līdz ar brauktuves pārbūvi, tiks uzstādītas jaunas šūpoles, soliņi, smilšu kaste, ierīkoti apstādījumi un ātruma slāpētāji, izbūvētas gājēju ietves, kā arī būtiski palielināts stāvvietu skaits automašīnām, uzlabota satiksmes drošība un piekļuve Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis”.

Pārbūves projekta 3.kārtai jānoslēdzas līdz 2019.gada beigām. Būvdarbus saskaņā ar iepirkumu „Nākotnes ielas pārbūves 3.kārta” veiks SIA „RUBATE” ar piedāvāto līgumcenu 458634,35 eiro bez PVN.

Aicinām izturēties ar sapratni un ievērot ceļa zīmes!

2018.gadā tika realizēta Nākotnes ielas pārbūves 1., 2., un 4.kārta, atjaunojot brauktuves gar ēkām 2k-3, 2k-4, 2k-5 un 2k-6, kā arī pārbūvēta lietus notekūdeņu sistēma, izbūvētas ietves un stāvvietas automašīnām, veikta apzaļumošana, atkritumu urnu un soliņu uzstādīšana, dzelzsbetona apgaismojuma stabu demontāža, ātruma slāpētāju ierīkošana.

Projektā netika iekļautas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 2k-1 un 2k-2 brauktuves, jo tās nav pašvaldības īpašumā.

Noslēdzoties visām būvniecības kārtām, Nākotnes ielu būs pārbūvēta 951 metra kopgarumā.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste