Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija informē, ka 2018.gadā Gulbenes novadā tika turpināta dižkoku apsekošana, kuras laikā veikta jau zināmo dižkoku pārmērīšana un jaunu dižkoku reģistrēšana. 2018.gadā uzmērīti un reģistrēti šādi dižkoki:

Suga

Apkārtmērs

H

Koord.x

Koord.y

Pagasts

Vieta

Eiropas lapegle

3,92

 

639200

332400

Druvienas

 

ozols

4

 

653653

356609

Lejasciema

Dūres skola

ozols

4,21

 

653597

356619

Lejasciema

Dūres skola

ozols

4,43

 

653705

356555

Lejasciema

Dūre

ozols

4,62

 

653734

356510

Lejasciema

Dūre

ozols

4,68

 

653706

356433

Lejasciema

Dūre

ozols

4,36

 

653903

356483

Lejasciema

Dūre

priede

3,48

 

657452

358646

Lejasciema

Nūtes

priede

2,87

 

649694

347649

Lejasciema

Cepļakalns,Sinole

liepa

3,84

25

630567

343236

Rankas

 

liepa

3,74

25

630583

343219

Rankas

 

ozols

5,04

30

630752

343167

Rankas

 

ozols

4,19

30

632122

343107

Rankas

 

ozols

4,65

19

631725

342368

Rankas

 

ozols

5,02

23

632220

340604

Rankas

 

Darbs ar dižkoku apzināšanu un uzmērīšanu tiks turpināts arī 2019.gadā. Dati par uzmērītajiem dižkokiem tiek reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS”:

http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija izsaka pateicību Gulbenes novada pašvaldībai par sadarbību Gulbenes novadā esošo dabas vērtību aizsardzībā un apsaimniekošanā!

Dabas aizsardzības pārvalde