gerbbmp2019.gada 18.aprīlī plkst.11.00 Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde.

Darba kārtība

1. Par aizņēmuma ņemšanu projektam “Nākotnes ielas 3.kārtas Gulbenē pārbūve ”.

ZIŅO: N.Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs