Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība vēlas vērst to iedzīvotāju uzmanību, kuri marta vai aprīļa mēnesī ir saņēmuši brīdinājuma vēstules no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltic Bussines Advice”, reģistrācijas numurs 40003953099, par parāda esamību un pienākumu to samaksāt brīdinājumā noteiktajā termiņā, pretējā gadījumā ar apņemšanos vērsties ar prasību tiesā par parāda piedziņu.

Gulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pievērst pastiprinātu uzmanību brīdinājuma saturam, proti, vai brīdinājumā ir norādīts par kādu tieši pakalpojumu nav veikta samaksa, kādi tieši rēķini nav apmaksāti, par kādu tieši laika periodu nav veikta samaksa par sniegto pakalpojumu, un kāds ir saistības pamats, tas ir, līgums, kas regulē savstarpējās attiecības, tiesības un pienākumus. Tāpat vēlams pievērst uzmanību, vai brīdinājumā ir atspoguļots, no kādām izmaksām sastāv parāds. Gadījumā, ja parāds ir par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, pārliecināties, vai parāda viena no izmaksu pozīcijām nav paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzkrājuma veidošanai, kas pēc būtības ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku naudas līdzekļi, kas paredzēti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas attīstībai, un Gulbenes novada pašvaldības vērtējumā šādas izmaksu pozīcijas pieprasīšana no personas, kura nav daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, puses, ir nepamatota.

Gulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus rūpīgi iepazīties ar brīdinājuma saturu, nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildus informāciju no brīdinājuma autora, izvērtēt brīdinājuma pamatotību, kā arī nepieciešamības gadījumā vērsties pie juridiskās palīdzības sniedzējiem pēc palīdzības, ja brīdinājums šķiet nepamatots.