gerbbmp25. un 26.aprīlī Gulbenes novadu apmeklēs Krievijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukjanovs. Darba vizītes ietvaros plānota tikšanās ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Normundu Audzišu un pašvaldības administrācijas speciālistiem, kuras laikā notiks sarunas par sadarbību Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros – iepriekšējā perioda analīze, ideju apspriešana sadarbības iespējām turpmāk. Savukārt tikšanās reizē ar Vidzemes plānošanas reģiona vadību un apkārtējo pašvaldību pārstāvjiem tiks izrunāts jautājums par slēgto dzelzceļa līniju uz Pitalovu.