gerbbmpGulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar vācu mecenātiem izsludina pieteikšanos uz vienreizēju stipendiju EUR 800,00 apmērā (5 stipendijas) Gulbenes novada 12.klašu skolēniem mācību uzsākšanai augstskolā.

Nosacījumi pretendentam:

 1. Vidējais vērtējums mācību priekšmetos 2018./2019.mācību gadā - 7 balles un augstāk.
 2. Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs vai zinātniski pētnieciskajā darbībā, ārpusstundu darbā (pēdējos divos gados).
 3. Atbilstība kādam no nosacījumiem:
  • maznodrošināts,
  • bārenis vai audzina viens no vecākiem,
  • nāk no daudzbērnu ģimenes.

Stipendijas piešķiršanas kārtība:

 • Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieki (turpmāk – Nodaļa) sadarbībā ar mecenātiem izskata stipendiātu iesniegtos dokumentus.
 • Pēc dokumentu izskatīšanas tiek pieņemts lēmums par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu.
 • Nodaļa informē potenciālo stipendiātu par pieņemto lēmumu līdz 2019.gada 1.jūlijam.
 • Stipendija tiek ieskaitīta stipendiāta bankas kontā pēc konkrētās augstskolas izziņas iesniegšanas Nodaļā.

Stipendijas pretendenta iesniedzamie dokumenti:

 • Motivācijas vēstule uz 1 lp., tajā norādot arī kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasts), bankas konta Nr. un informāciju par ģimenes sastāvu (vecāki - kur strādā; māsas, brāļi - kurā klasē mācās, kurā kursā studē, kur strādā utt.).
 • 2018./2019.m.g. vidējais vērtējums mācību priekšmetos gadā, kurus apstiprinājis skolas direktors.
 • Rekomendācija no skolas vadības vai klases audzinātāja.
 • Sociālā dienesta izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, ja pretendents to ir norādījis motivācijas vēstulē.

Dokumenti jāiesniedz personīgi vai ar skolas vadības pārstāvja starpniecību līdz 2019.gada 20.maija plkst. 16.00 nodaļā, Ābeļu ielā 2 – 314. kab.

Informācijai tālrunis: 64497722, 64497723.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu stipendijas pretendentu atlases norisi.