Drukāt

gerbbmpGulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar vācu mecenātiem izsludina pieteikšanos uz vienreizēju stipendiju EUR 800,00 apmērā (5 stipendijas) Gulbenes novada 12.klašu skolēniem mācību uzsākšanai augstskolā.

Nosacījumi pretendentam:

  1. Vidējais vērtējums mācību priekšmetos 2018./2019.mācību gadā - 7 balles un augstāk.
  2. Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs vai zinātniski pētnieciskajā darbībā, ārpusstundu darbā (pēdējos divos gados).
  3. Atbilstība kādam no nosacījumiem:

Stipendijas piešķiršanas kārtība:

Stipendijas pretendenta iesniedzamie dokumenti:

Dokumenti jāiesniedz personīgi vai ar skolas vadības pārstāvja starpniecību līdz 2019.gada 20.maija plkst. 16.00 nodaļā, Ābeļu ielā 2 – 314. kab.

Informācijai tālrunis: 64497722, 64497723.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu stipendijas pretendentu atlases norisi.