Gulbenes novada pašvaldība jau septīto gadu organizē konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai “Starteris”. Konkursa nolūks ir stimulēt vietējo ekonomiku, sniedzot finansiālu atbalstu tādiem jaunajiem vai topošajiem komersantiem, kuri plāno radīt konkurētspējīgus produktus, pakalpojumus.

starteris19

Ikviens iedzīvotājs vai komersants kas saimniecisko darbību uzsācis ne vēlāk kā 01.01.2016. ar gada apgrozījumu kas nepārsniedz 5000 EUR, aicināts izmantot iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu savu biznesa ideju realizēšanai vai attīstīšanai. Vienas biznesa idejas autors var pretendēt uz pašvaldības atbalstu 5000 EUR apmērā. Pamatojoties uz iedzīvotāju izrādīto interesi, kopējais grantu konkursam pieejamai finansējums 2019. gadā ir EUR 20 000 kas ir par 10 000 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. Grantu konkursa uzvarētāji iegūs tiesības noslēgt līgumu ar pašvaldību par finansējuma piešķiršanu esošās uzņēmējdarbības attīstībai vai jaunas komercdarbības realizēšanai 12 mēnešu periodā.

Pieteikumu iesniegšana šogad tiek organizēta līdz 31.maijam, 30.augustam, 31.oktobrim.

Šogad pieteikuma izstrādes gaitā, kā arī projekta īstenošanas periodā būs iespēja veidot sadarbību ar mentoriem - nozares speciālistiem, pieredzējušiem grantu konkursa dalībniekiem, lai atklātu svarīgāko par pirmajiem soļiem uzņēmējdarbībā, iedvesmotos no veiksmīgajām pieredzēm un vairītos no neveiksmīgajām.

Sekojot mūsdienīgajām tendencēm, maijā darbu uzsāks brīvā tipa biroja kopiestrādes telpa Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” 2.stāvā. Mājīgajā birojnīcā būs pieejamas 3 darba vietas ar atpūtas un tīklošanās zonu. Infrastruktūra būs pieejama ikvienam interesentam, tomēr prioritāri paredzēta pašvaldības grantu konkursa atbalsta saņēmējiem.

Īstenojot iepriekš minētās aktivitātes, pašvaldība mērķtiecīgi ilgtermiņā veicina novada ekonomisko attīstību, pašnodarbinātību un dzīves stila uzņēmumu veidošanos, dažādojot preču un pakalpojumu daudzveidību Gulbenes novadā.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas šeit.