iniciJauniešu iniciatīvu konkursa mērķis ir radīt labvēlīgu vidi jauniešu aktīvās līdzdalības attīstībai dažādos sabiedrības līmeņos un procesos, un veicināt piederības sajūtu Gulbenes novadam.

Uzdevumi:

  • sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā;
  • sekmēt atbildības sajūtu, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos;
  • sniegt iespēju jauniešiem iesaistīties ar jaunatnes jomu saistītu jautājumu risināšanā.

Konkursā tiks atbalstītas jauniešu iniciatīvas šādās jomās:

  • Aktīvs brīvais laiks. Tiek atbalstītas vienreizējas vai regulāras jauniešu organizētas aktīva brīvā laika pavadīšanas aktivitātes: pārgājieni, vides izzināšanas aktivitātes, vingrošanas nodarbības sociālās kampaņas un zibakcijas, kas motivē sabiedrību pievērsties aktīvam dzīvesveidam u.c.
  • Līdzdalība. Tiek atbalstītas aktivitātes, kas izzina, popularizē vai uzlabo vietējās kopienas līdzdalību, veicina un popularizē brīvprātīgo darbu, sekmē sabiedrības un jauniešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos u.c.

Projekts jāiesniedz: līdz 2019.gada 7.jūnija plkst. 17:00.

Ir iespējamas konsultācijas iepriekš piesakoties pa mob.tālr. +371 28653482 vai rakstot uz e-pastu: .

Nolikums, dokumenti šeit.