18.-25.maijā delegācija no Vidzemes plānošanas reģiona atrodas Odesas apgabalā Ukrainā, lai slēgtu sadarbības līgumu un turpmāk attīstītu kopīgus projektus vairākās jomās, tostarp rūpniecībā, lauksaimniecībā, tirdzniecībā, zinātnē, kultūrā, tūrismā u.c.  Sadarbības līguma noslēgšanas brīdī klāt bija arī Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs un Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns. Vēstnieks norādīja, ka  šādam notikumam piešķirama īpaša nozīmība un atzinīgus vārdus pauda par vizītes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

vpr Odesa

Latvijas delegācijas sastāvā ir vairāku Vidzemes pašvaldību pārstāvji, kā arī izglītības iestāžu speciālisti, uzņēmēji un to pārstāvošo organizāciju biedri gan no Vidzemes, gan citiem Latvijas reģioniem.

Tikšanās laikā vairāku Odesas apgabala institūciju pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar teritorijas potenciālu tūrisma, investīciju un eksporta un citās jomās, kā arī informēja par tādiem jautājumiem kā inovāciju atbalsta mehānismi, alternatīvās enerģijas veidi, klātesot arī vairāku vietējo uzņēmumu pārstāvjiem, kuri iepazīstināja ar savas uzņēmējdarbības attīstību.

Sarunās ar delegācijas vadītāju – VPR Attīstības padomes priekšsēdētāju Hardiju Ventu – Odesas apgabala amatpersonas paudušas interesi viesoties Vidzemē, lai vairāk iepazītos ar attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī detalizētāk iepazītos ar starptautisko projektu īstenošanas etapiem – sākot ar partnerības meklējumiem un projekta pieteikuma veidošanas procesu un beidzot ar projekta idejas īstenošanu.

Pieredzes apmaiņas nolūkos uz tikšanos Odesas apgabala administrācijā bija ieradušies arī citi Ukrainas apgabalu pārstāvji, paužot interesi par līdzīgu sadarbības līgumu noslēgšanu, tostarp individuāli ar atsevišķām Latvijas, tai skaitā arī Vidzemes reģiona pašvaldībām.

Par reģionu divpusējo sadarbību atzinību paudusi arī Ukrainas vēstniecība Latvijā, aicinot uz kopēju tikšanos abu reģionu pārstāvjus jūnijā, lai kopīgi pārrunātu turpmākās aktivitātes sadarbības veicināšanā un kontaktu dibināšanā.

Anita Āboliņa, VPR sabiedrisko attiecību vadītāja