Drukāt

gerbbmpGulbenes novada pašvaldība turpina atsavināšanas procesu (pārdošanu) īpašumiem, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai. Gulbenes pilsētā piedāvāto atsavināmo pašvaldības īpašumu saraksts un kartogrāfiskais materiāls (shēma 1 un shēma 2). Nepieciešamo informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un atsavināšanas procesu ikviens interesents var iegūt Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļā.