gerbbmpGulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase Brīvprātīgā darba projekta “Stronger together”, Nr.2019-1-LV02-ESC11-002469, ietvaros dzīvesvietas nodrošināšanai trīs brīvprātīgajiem jauniešiem no Austrijas un Vācijas.

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, līdz 2019.gada 28.jūnijam plkst.14.00.

Kontaktpersona: Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes projektu koordinatore Lāsma Lapkaša, tālr.29464716.

Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija sēdē (protokols Nr.8, 47.§) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.

Publicējamā informācija par nomas objektu