Drukāt

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar nodibinājumu „Sociālo pakalpojumu aģentūra” jau vairākus gadus rīko audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu salidojumus - satikšanās reģionālajās atbalsta grupās un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem nometnes.

Informācija par vasaras nometnēm šeit.

Informācija par salidojumiem šeit.