izmainasGulbenes novada pašvaldība informē, ka no 2.jūlija ir sākušās projekta „Gulbenes novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde” aktivitātes. Vides institūta pētnieki ir veikuši ūdeņu esošās ekoloģiskās situācijas apzināšanu Ludza, Sudalu un Ušuru ezerā. Pārējie trīs ezeri tiks apsekoti nākamās nedēļas sākumā, nekā tas bija plānots sākotnēji.


Laipni aicināti!

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

B

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste