Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka uz izsludināto sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss” valdes locekļa amata kandidātu atlasi līdz 2019.gada 18.jūnijam pieteicās 5 pretendenti. Uz pārrunām tika aicināti trīs. No šiem trijiem pretendentiem uz vakanto amata vietu nominācijas komisija nolēma izvirzīt un ieteikt kandidātu Gundaru Kristapsonu Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim izskatīšanai Sabiedrības dalībnieku sapulcē.