gerbbmp11.07.2019. Ābeļu ielā 2 plkst.16.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Novada domes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

1.Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Sils” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: Gunārs Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

2.Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ALBA”

ZIŅO: Kristaps Dauksts – darba grupas vadītājs

3.Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Gulbenes nami”

ZIŅO: Kristaps Dauksts – darba grupas vadītājs

4.Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss”

ZIŅO: Kristaps Dauksts – darba grupas vadītājs

5.Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Gulbenes-Alūksnes bānītis”

ZIŅO: Kristaps Dauksts – darba grupas vadītājs

6.Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”

ZIŅO: Kristaps Dauksts – darba grupas vadītājs

7.Par Gulbenes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

ZIŅO: Kristaps Dauksts – darba grupas vadītājs